Tüzivíztározó előírások

Víztározókat szigetelünk. Az árakhoz kattintson ide: Tüzivíztározó szigetelés árak
Tüzivíztározó előírások

1. Oltóvíz tározók

2. Az oltóvíz biztosítására - ha az más módon nem oldható meg - önálló víztárolót (medencét, tartályt) kell létesíteni.

3. A víztároló befogadó képessége nem lehet kisebb 30 m3-nél, alsó szintje pedig legfeljebb 7 m-rel lehet mélyebben a talajszintnél.

4. A víztároló kivételi helyét tűzoltó gépjárművel megközelíthetően kell kialakítani.

5. A víztároló és a védeni kívánt építmény, szabadterület közötti távolság nem haladhatja meg a 200 métert. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni.

6. Oltóvízként figyelembe vehetõ- a hűtőtorony vízmedencéjének vagy az egyéb, technológiai víznek - a tûzoltásra való felhasználás miatt - a technológiai berendezésben veszélyt nem elõidézõ,- a település közüzemi vízműve víztárolójának tűzoltási célra biztosított vízmennyisége is.

7. A tűzoltási célra figyelembe vehetõ 100 m3 alatti önálló víztárolót legalább egy, az ennél nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m3 térfogat után egy-egy szívócsõvezetékkel kell ellátni.

8. A szívóvezeték belsõ átmérõje legalább NA 100 legyen, alsó végzõdését szűrővel, felsõ vízszintes irányú végzõdését pedig szabványos A jelű (NA 100) csonk kapoccsal és kupak kapoccsal kell ellátni.

9. A szívócsõvezetékeket egymástól legalább 5 m távolságra kell elhelyezni.

10. Oltóvízként számításba vehetõk azok a nem idõszakos természetes felszíni vizek (folyók, patakok, tavak, stb.) is, amelyek a védendõ építménytõl 200 méternél nincsenek nagyobb távolságra. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni.

11. A vízszerzési helyet úgy kell kiépíteni, hogy az tűzoltó gépjármûvel mindenkor megközelíthetõ és az oltóvíz - a vízállástól függetlenül - mindig akadálytalanul kiemelhetõ legyen.

12. Az oltóvizet szolgáltató berendezések, valamint tartozékaik és szerelvényeik üzemképességérõl, karbantartásáról, továbbá fagy elleni védelmérõl a fenntartónak kell gondoskodnia.

13. A tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a vonatkozó jogszabályok szerint kell felülvizsgálni, és karbantartani.

14. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó jogszabálynak megfelelõ jelzõtáblával kell ellátni.

Tüzivíztározó karbantartás előírások

Tüzivíztározó medencék karbantartásának vonatkozó előírásai

Tüzivíztározó karbantartás előírások

A Belügyminiszter 28/2011. (IX. 6.) BM rendelete
az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról tartalmazza a vonatkozó előírásokat.

42. §
(1) Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körû felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelõs szervezet gondoskodik. Továbbá gondoskodik
azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.

(2) A féléves felülvizsgálat során a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végzõ személy megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát, a lábszelep működõképességét, fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működõképességét.

(3) Szükség esetén a felülvizsgálatot végzõ személy az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, nagymértékű szivárgás észlelése esetén a szivárgás tényérõl írásban értesíti az üzemben tartásért felelõs szervezetet.

(4) Szükség esetén a felülvizsgálatot végzõ személy a fémbõl készült tartályoknál a korrózió elleni védelem szükségességérõl írásban értesíti az üzemben tartásért felelõs szervezetet.

43. §
(1) Víztárolók esetében az ötéves teljes körû felülvizsgálat során az általános és féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi

  • a víztároló tisztítását,
  • a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,
  • a szívóvezeték nyomáspróbáját,
  • a fémszerkezetek festését, és
  • a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.

(2) A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli, lezárt szívóvezetéken vízzel történik, a próbanyomás értéke 1,5 MPa, idõtartama 5 perc, a nyomáspróba alatt a szerelvényeknél szivárgás nem megengedett.

(3) Egyéb víztároló (víztornyok, vízmûvek tárolói) esetén a szívócsõ megléte, karbantartottsága, a tűzoltásra tartalékolt (elõírt) víz megléte és a vízvételezés céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetõsége félévenkénti ellenõrzésérõl a fenntartó gondoskodik.

Tüzivíztározókat szigetelünk előírások szerint 10 év garanciával

A tüzivíztározó előírások figyelembevételével szigetelünk.

10 év garancia tüzivíztározó szigetelés munkára

A Tófólia Guru szakértő csapatával 15 éve szigetelünk kis és nagy méretű víztározókat. A tüzivíztározó előírások és szabályok szerint végezzük a fóliázást.

Megbízható pvc tófóliát használunk 1-1,5 mm-es vastagságig, amit forrólevegős technikával hegesztünk a megfelelő méretre a helyszínen.

Az elkészült szigetelés az előírásoknak maximálisan megfelel és 10 év garanciát adunk rá. Biztos lehet benne, hogy a szivárgásmentes mederben hosszú ideig tárolhatja a tűzoltáshoz szükséges vízmennyiséget.

Szeretné betartani az előírásokat? Bízza ránk a tüzivíztározó szigetelést úgy, ahogy több 100 vállalkozó az országban és nem lesz gondja vele többé. Ezt garantáljuk.

Rendeljen itt:
Tel: +36 30 831-4742
Email: tofoliaguru@gmail.com

 

Tüzivíztározó előírások 3